Hersenletsel - Sylvie van Osch

Niet-aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een naam voor verschillende soorten hersenletsel. Bij NAH kun je bijvoorbeeld denken aan beroerte (CVA), een hersenkneuzing als gevolg van een flinke klap op het hoofd, hersentumor, zuurstoftekort in de hersenen door een hartstilstand, of een hersenvliesontsteking.

Wanneer jij of je naaste met hersenletsel te maken krijgt, is er altijd sprake van een veranderd leven. Meteen na het ontstaan van NAH is behandeling door een gespecialiseerde neurorevalidatie-instelling het best. Mogelijk merk je dat bij thuiskomst dat je toch nog tegen teveel problemen aanloopt. Of je hebt nooit een revalidatie doorlopen. Dan kan ik je helpen met therapie en/of cognitieve training.

Helaas merk ik dat mensen zich onvoldoende bewust zijn van de gevolgen van NAH op hun dagelijks leven en er wel veel last van hebben. 

Mensen veranderen door hersenletsel in hun motoriek, cognitie, emotie en gedrag. Het zijn juist deze uiterlijk onzichtbare gevolgen van hersenletsel die het leven met (iemand met) hersenletsel zo moeilijk maken. Het feit dat de ingewikkelde gevolgen van het hersenletsel vaak weinig zichtbaar zijn, maakt dat er soms weinig begrip is vanuit de omgeving. Het is dan een grote opluchting voor mensen met hersenletsel of hun naaste omgeving om een neuropsycholoog te bezoeken. Ik ben een deskundige, en weet wat hersenletsel inhoudt voor de gevolgen van alledag. Zonder deze kennis is optimale hulpverlening aan mensen die in deze situatie terecht zijn gekomen eigenlijk niet te geven.

Klachten als gevolg van NAH kunnen zijn:

vergeetachtigheid
traag denken
heel snel vermoeid
zeer slechte visus
aandachtsproblemen
woordvindingsproblemen
slecht kunnen plannen
geen overzicht kunnen houden

Behandeling kan worden geboden bij

diagnose verheldering en uitleg ziektebeeld
cognitieve neurorevalidatie op gebied van o.a. geheugen, overzicht en concentratie
het leren aanbrengen van structuur in het dagelijks leven
problemen in de omgang met anderen
spanningsklachten
het gevoel altijd maar op je tenen te moeten lopen
angst, somberheid/depressie, schuldgevoelens
aanpassingsproblemen
rouw en rouwverwerking
relatieproblemen

Neuropsychologische behandeling bij Praktijk Referentiepunt richt zich op

degene die zelf hersenletsel heeft

de naaste omgeving: de partner, de kinderen (vanaf 4 jarige leeftijd), ouders, broers/zussen (Hersenletsel heb je nooit alleen!)

de wijdere omgeving als daar behoefte aan is: familie, vrienden, etc.